22A GALLERY
BRAND PROPOSAL


version 2
Op basis van jullie feedback heb ik een combinatie gemaakt van voorstel 1 en 2 uit de vorige ronde. Het concept van het logo met omgekeerde 2 is behouden. Dit vormt een sterk icoon en herkenbaar element dat tijdloos aanvoelt. Naast dit logo passen we een speelsere vormgeving toe in de verschillende dragers. 

Voor de kleuren ben ik vertrokken van De Melkerij kleuren. Hieraan voegde ik een 4-tal pastelkleuren toe om te kunnen contrasteren met het fel groen en rood. Eén van de twee ‘De Melkerij’-kleuren wordt telkens gecombineerd  met een pastelkleur.

Ik werkte enkele dragers uit om te tonen hoe de huisstijl zich kan vertalen naar diverse dragers.

Logo-varianten


Ik heb bewust het strakke logo behouden omdat dit goed in contrast staat met de ronde amorfe vormen die de huisstijl afmaken.
Indien jullie het logo nog te strak vinden heb ik een alternatieve versie gemaakt met soepelere ronde vormen.


© SKREW STUDIO 2023